Kategori arşivi: Makaleler

Siyaset Felsefesinin Temel Sorunları

Siyaset felsefesi, felsefenin en netameli alanıdır. Netameli oluşundan olsa gerek, Türkiye’de üzerine pek fazla kafa yorulmamaktadır. Bir taraftan “hukuk devleti” gerçekleşsin istenilecek, diğer taraftan siyaset felsefesiyle uğraşılmayacak, doğrusu böyle bir şey, izahı kabil bir durum değildir. Belki de bu, felsefeye … Okumaya devam et

Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Sosyoloji Perspektifinden Toplumsal Değişme

Genel anlamda tanımlanacak olursa sosyoloji, toplumu oluşturan kurumsal yapı ve örgütlenmelerin birbirleriyle ilişkileri bakımından, aralarındaki simetrinin, devamlılığının ya da değişkenliğinin bir bütün halinde açıklanması maksadıyla yürütülen doğa-bilimsel, sistematik bir çabadır. Tabiatıyla böyle bir çabanın yöntemi de doğa-bilimlerinde olduğu gibi pozitif … Okumaya devam et

Felsefe, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Felsefe Nedir?

Felsefe terimi, Grekçe philosophia sözcüğünün Arapçalaşmış şekli olup, Türkçe’ye Arapça’dan geçmiştir. Yunanca’daki philosophia ibaresi; sophia ve philos, yani bilgelik ve sevmek kelimelerinin bir terkibidir. Felsefe tarihinin temel kaynaklarından birinin yazarı olan klasik düşünce tarihçisi Diogenes Laertius’un ifadelerine bakılırsa eskiden hakikatin … Okumaya devam et

Felsefe, Makaleler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Reel-Politiğin İlk Filozofu İbni Haldun

Reel-politik; ahlak ve siyaset arasında kesin bir ayırım olduğu varsayımına dayanarak devletin iç ve dış politikasının ahlakî kaygılardan bağımsız bir biçimde, maddî gücünün gereklerine göre uygulamaya konulmasını savunan yaklaşımdır. Bir başka ifadeyle reel-politik, ahlakî ya da dinî her türlü değerin … Okumaya devam et

Felsefe, İslam Felsefesi, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

İslam Felsefesi Üzerine Bir Derkenar

İslam felsefesi; niteliği İslamî olan bir felsefe değildir. Niteliği dinî olan herhangi bir felsefeden zaten bahsedilemez. Felsefenin, ortaya çıktığı Yunan dünyasındaki niteliği ne idiyse, İslam dünyasındaki niteliği de odur.

Felsefe, İslam Felsefesi, Makaleler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

20. Yüzyıl İslam Siyasi Düşüncesinde Bir Tecdid Örneği: Risale-i Nur

Genel anlamıyla siyaset; insanların hayatlarını tanzim eden temel kuralları belirlemek, muhafaza etmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere gerçekleştirdikleri faaliyetlerin bütünüdür. Şüphesiz insanlar nasıl yaşamaları icab ettiği hususunda hemfikir değildirler. Bu nedenden ötürüdür ki siyaset, işbirliği ve çatışmaya yönelik eylemlerle kompleks bir … Okumaya devam et

Felsefe, İslam Felsefesi, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Eğitim Felsefesi Üzerine

Felsefenin hayatı ve varlığı, rasyonel – doğal zeminde anlamlı kılma girişimine benzer şekilde, eğitim felsefesi de “eğitim”i rasyonel ve doğal zeminde anlamlı kılma girişimidir. Hayatın ve varlığın hakikatini araştıran sistem sahibi filozofların hemen hemen hepsi eğitim meselesiyle, hayli yoğun bir … Okumaya devam et

Felsefe, Makaleler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Hukukun Temel Kavramları Nasıl Yorumlanmalıdır?

Hukuk felsefesinin cevaplandırmaya çalıştığıüç ana soru vardır: 1- Hukuk, nasıl tarif edilmelidir? 2- Hukuk, meşruiyetini nereden alır? 3- Hukukun mahiyetini belirleyen temel kavramlar nasıl yorumlanmalıdır?

Felsefe, Hukuk, Makaleler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

İslam Düşüncesinde Özgürlük Tasavvuru

Kategorik eşitlik temelli monarşi ve aristokrasilerin, doğal eşitlik temelli demokrasi ya da cumhuriyetlere dönüşmeye başladığı Hümanizm ve Aydınlanma dönemlerinde Avrupa’da tartışma konusu olan siyasal özgürlük meselesi, benzer bir biçimde İslam dünyasında da tartışma konusu olmuştur.

Felsefe, İslam Felsefesi, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Klasik ve Modern Devlet

Devleti açıklamaya ya da anlamlandırmaya çalışan teoriler; devletin temelde ne olduğu, niçin ve nasıl geliştiği ve mensuplarına eğer varsa hangi faydaları temin ettiği hususunda bir uzlaşmaya kavuşmuş değil iseler de ilgi konusu olmayı öteden beri sürdürmektedirler. Şüphe yok ki kurumsallaşmış … Okumaya devam et

Felsefe, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı