Kategori arşivi: Siyaset

Siyaset Felsefesinin Temel Sorunları

Siyaset felsefesi, felsefenin en netameli alanıdır. Netameli oluşundan olsa gerek, Türkiye’de üzerine pek fazla kafa yorulmamaktadır. Bir taraftan “hukuk devleti” gerçekleşsin istenilecek, diğer taraftan siyaset felsefesiyle uğraşılmayacak, doğrusu böyle bir şey, izahı kabil bir durum değildir. Belki de bu, felsefeye … Okumaya devam et

Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Sosyoloji Perspektifinden Toplumsal Değişme

Genel anlamda tanımlanacak olursa sosyoloji, toplumu oluşturan kurumsal yapı ve örgütlenmelerin birbirleriyle ilişkileri bakımından, aralarındaki simetrinin, devamlılığının ya da değişkenliğinin bir bütün halinde açıklanması maksadıyla yürütülen doğa-bilimsel, sistematik bir çabadır. Tabiatıyla böyle bir çabanın yöntemi de doğa-bilimlerinde olduğu gibi pozitif … Okumaya devam et

Felsefe, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Reel-Politiğin İlk Filozofu İbni Haldun

Reel-politik; ahlak ve siyaset arasında kesin bir ayırım olduğu varsayımına dayanarak devletin iç ve dış politikasının ahlakî kaygılardan bağımsız bir biçimde, maddî gücünün gereklerine göre uygulamaya konulmasını savunan yaklaşımdır. Bir başka ifadeyle reel-politik, ahlakî ya da dinî her türlü değerin … Okumaya devam et

Felsefe, İslam Felsefesi, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

20. Yüzyıl İslam Siyasi Düşüncesinde Bir Tecdid Örneği: Risale-i Nur

Genel anlamıyla siyaset; insanların hayatlarını tanzim eden temel kuralları belirlemek, muhafaza etmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere gerçekleştirdikleri faaliyetlerin bütünüdür. Şüphesiz insanlar nasıl yaşamaları icab ettiği hususunda hemfikir değildirler. Bu nedenden ötürüdür ki siyaset, işbirliği ve çatışmaya yönelik eylemlerle kompleks bir … Okumaya devam et

Felsefe, İslam Felsefesi, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Parlamenter Sistem, Başkanlık Sistemi, Yarı Başkanlık Sistemi ve Türkiye

Siyasal sistemleri; yürütme ve yasama fonksiyonlarının tek elde toplanması ya da ayrı ellere tevdi edilmesi bakımından temelde iki kategoriye ayırmak pekâlâ mümkündür.

Felsefe, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Siyasal Meşruiyet Zemini Olarak İnsan Hakları Öğretisi

Meşruiyet, siyasî otoriteye niçin itaat edilmesi gerektiğini belirten ahlaki argumandır. Kurumsallaşmış siyasî otorite olarak devlet, ister ifa ettiği fonksiyonlar itibarıyla tanımlansın, isterse ihtiva ettiği sosyal ilişkiler bakımından, her halükarda mensuplarından kendisine itaat edilmesini isteyecektir.

Felsefe, İnsan Hakları, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

İslam Düşüncesinde Özgürlük Tasavvuru

Kategorik eşitlik temelli monarşi ve aristokrasilerin, doğal eşitlik temelli demokrasi ya da cumhuriyetlere dönüşmeye başladığı Hümanizm ve Aydınlanma dönemlerinde Avrupa’da tartışma konusu olan siyasal özgürlük meselesi, benzer bir biçimde İslam dünyasında da tartışma konusu olmuştur.

Felsefe, İslam Felsefesi, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Klasik ve Modern Devlet

Devleti açıklamaya ya da anlamlandırmaya çalışan teoriler; devletin temelde ne olduğu, niçin ve nasıl geliştiği ve mensuplarına eğer varsa hangi faydaları temin ettiği hususunda bir uzlaşmaya kavuşmuş değil iseler de ilgi konusu olmayı öteden beri sürdürmektedirler. Şüphe yok ki kurumsallaşmış … Okumaya devam et

Felsefe, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Bir Siyasi İdeal Olarak Meşrutiyet-i Meşrua ve İttihad-ı İslam

Siyasetin nasıl tanımlanacağı hususu, toplum ya da devlet tasavvuruyla doğrudan alakalıdır.

Felsefe, İslam Felsefesi, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Liberalizmin Özgürlük Tasavvuru

İngilizce açısından etimolojik manada özgürlük (liberte) ve liberalizm sözcüklerinin kökeni aynı. Liberalizm belirli bir özgürlük anlayışının teori ve pratiğini karakterize etmek için; liberaller de özgürlük miktarını azami hale getirmeye çalışanları ve özgürlüğü her şeyin üstünde tutanları belirtmek için, kullanılan ifadelerdir.

Felsefe, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı