Kategori arşivi: Ethik

Bir Erdem Olarak Adalet Üzerine

Ahlak ve siyaset teorileri; “İnsan için iyi hayat nedir?” ve “İnsan nasıl davranmalıdır?” şeklindeki suallere verdikleri cevaplarla karakterize edilirler. Mevzuyu irdeleyen felsefî ve teolojik doktrinler bu iki suali birbirinden pek de fazla keskin hatlarla ayırt etmezler. Genelde varsayılan şey; iyi hayatın bilgisiyle onun elde edilmesi yönündeki davranışın, determinasyon tarzında olmasa da … Okumaya devam et

Ethik, Genel Felsefe, Hukuk, İslam Felsefesi, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Tarikatların, Din İstismarı Üzerine

Medyaya yapmış olduğu; “Hele İslamî devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz… O kisveyi taşıyacağım diye devletten, hizmetten, ticaretten kopmak yok… Biz devleti, makamları bıraktığımız zaman oraya ne idüğü belirsizler geliyor… Ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına … Okumaya devam et

Ethik, Güncel Yazılar, İslam Felsefesi kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Siyasi Etik Üzerine

Modernitenin zorunlu sonuçlarından ve en önemli açmazlarından biri şüphesiz ahlak, hukuk ve siyaset arasındaki simetrik ilişkilerin birbirinden koparılmasıdır. Hiyerarşik bir siyasal yapılanma olan ve meşruiyetini “din”den alan “aristokrasiler”eşitlik ve özgürlük idealleriyle yıkılıp, yerlerini meşruiyetini halktan ve rasyonel temelli insan hakları öğretisinden alan yeni rejim demokrasilere (cumhuriyetlere) terk edince ahlak, hukuk ve siyaset arasındaki … Okumaya devam et

Ethik, Güncel Yazılar, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Modern Dünyada Ahlaki Monizm ve Evrenselcilik

Ahlakın ne olduğu, nasıl bir mihenge vurulacağı ve evrensel ölçülerde temellendirilip temellendirilemeyeceği hususundaki tartışmalar esasta modern dünyaya ait fenomenler ise de felsefi ve dini düşüncenin varlığını sürdürdüğü her zaman ve zeminde benzer münakaşaların yapıldığını söylemek de mümkündür.

Ethik, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Moderniteden Medeniyete / Erdemsiz Siteden Erdemli Siteye

Modernite; temel niteliği rasyonalite, sekülarite, individüalite ve utilitarite olan, Avrupa’da Aydınlanma çağı ile ortaya çıkmış, bilahare de bütün dünyayı etkisi altına almış bulunan Batı’ya özgü yaşama biçiminin adıdır.

Ethik, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Comte’cu Pozitivizm

Epistemolojik anlamda, doğru bilgiyi, teoloji ve metafizik karşıtı olarak yalnızca materyal dünya üzerine temellendiren, Auguste Comte’un pozitif felsefe dediği düşünce tarzı(epistemological positivism).

Ethik, Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Bir Siyasi İdeal Olarak Eşitlik

Siyaset; şüphesiz bir arada yaşayan insanlar arasında cereyan eden ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenden ötürüdür ki siyasetin ilk problemi, söz konusu ilişkileri tanzim edecek olan prensiplerin belirlenmesidir.

Ethik, Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Başkaldırma ya da İnsanın Özgürlük Arayışı

Absürd kavramı; neredeyse tümüyle ölçüsüz olan modernitenin yönünü, bir başka ifadeyle modern Avrupa’nın gururunun tarihini açıklar. Bu tarih; sadece rasyonelleşmenin, sekülerleşmenin, sanayileşmenin ve teknolojinin tarihi değil, aynı zamanda sömürünün, kan ve gözyaşının da tarihidir.

Ethik, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Değerlerin Dilemması: Subjektiflik ve Objektiflik

Modern insanın krizler çağında yaşadığı, bilinen bir gerçektir. Bunun işaretlerini hemen her alanda; karşıt ideolojilerin küresel savaşlarında da teknolojinin yarattığı doğal ve toplumsal karışıklıklarda da insani varoluşu artarak tehdit eden çılgın-hızlı hayat tarzında da görmek pekala mümkündür.

Ethik, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Modernite ve Ethik

Varlığı, bütünselliği çerçevesinde kavramayı hedefleyen felsefe, genelde teorik ve pratik olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Teorik felsefe, insan düşüncesinin, idrakin evrensel prensiplerini tespit etmeye uğraşırken, pratik felsefe insan eylemlerinin, davranışların evrensel prensiplerini tespite uğraşır.

Ethik, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı