Kategori arşivi: Genel Felsefe

İslamî Şûra Yönetimi, Demokratik Parlamenter Bir Sistem Midir?

Modern karşılığıyla parlamenter sistem; yasama organı mecliste en fazla temsile sahip parti liderinin hükümet başkanı (başbakan) olarak atanıp, hükümeti kurmakla görevlendirildiği ve güven oylaması neticesinde teşkil edilen kabinenin de (bakanlar kurulu) yasama organı parlamentoya karşı sorumlu tutulduğu demokratik yönetim formudur.

Genel Felsefe, Güncel Yazılar, İslam Felsefesi, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” Üzerine

Milli Eğitim Bakanlığı; Cumhurbaşkanı ERDOĞAN’ın yetiştirilmesini istediği “dindar nesil” hedefine dair eğitim modelini, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başlığı altında nihayet görücüye çıkardı… Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın beyanına bakılırsa yeni model, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünüdür. Hazırlık sürecinde; akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla yirmi çalıştay düzenlenmiş, … Okumaya devam et

Eğitim, Genel Felsefe, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Parti Devletinin Seçim Mağlubiyeti Üzerine

Parti devleti; ülke yönetimiyle özdeşleşen bir siyasi partinin tek başına yürütme, yasama ve yargı organlarını domine ettiği yani baskı altına alıp tahakküm kurduğu rejimlere verilen isimdir. Modern dikta rejimlerine özgü olan bu yönetim biçimi; muhaliflerini yok etmekle ve halkı politik alanın dışına itmekle maruf klasik örneklerinin … Okumaya devam et

Genel Felsefe, Güncel Yazılar, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Aklın Formel-Tarihî Serüveni Üzerine

Tarihî perspektiften bakıldığında görülecektir ki “hayata ve eşyaya dair doğru bilgi” iddiasının hangi zeminde temellendirileceği suali, daima aklın şu ya da bu formel kullanımıyla ilgili olmuştur. Bahse konu bu formel kullanımların insan var olalı beri, farklı türevleri görülse de esasta iki tarzda; inanç (faithfulness/mythos) ve akıl … Okumaya devam et

Eğitim, Genel Felsefe, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Sosyal Devlet Üzerine

Sosyal devlet; kapitalist ve sosyalist rejimlerin toplumsal çoğunluk lehine sağlayamadığı insana yaraşır hayat standartları anlamında özgürlük, eşitlik ve ekonomik refahı, kamu kaynaklarının adil dağılımı ve fırsat eşitliği gibi ilkelere istinaden, özellikle kahir ekseriyatı oluşturan dezavantajlı yurttaşlar lehine asgarî şartlarda da olsa temin etmek üzere tasarlanan yönetim biçimidir.

Genel Felsefe, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Türkiye’de Siyasetin Temel Hedefi Nedir?

Sosyal ilişkilerin tanzimi açısından değerlendirildiğinde; siyasetin, toplumsal düzen ve kollektif sorumluluklar hususundaki tabi olunması gereken kurallar bütünü yani barışı sağlamak ve hukuku tahakkuk ettirmek üzere yürütülen kural koyma (yasama), kuralları uygulama (yürütme) ve ihtilafa düşüldüğü taktirde de kuralların resmî yorumunu yapma (yargı) şeklindeki faaliyetlerden ibaret olduğunu söylemek pekâlâ mümkün ise de tüm bu … Okumaya devam et

Genel Felsefe, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Otokrasi mi Demokrasi mi?

Otokrasi (autocracy); siyasî kararları hususunda herhangi bir anayasal organ kontrolünün de halka ait herhangi bir örgütlü yapı (sivil toplum) kontrolünün de bulunmadığı, devletin hemen hemen tüm fonksiyonlarının otokratın keyfî iradesine hasredildiği tek-adam yönetimidir. Monarşi ve aristokrasi dönemlerinde, ihtişam ve gücün bir göstergesi olarak hükümdarı … Okumaya devam et

Genel Felsefe, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

“Cumhurbaşkanlığı Sistemi” Otoriter ve Totaliter Bir Siyasal Sistem midir?

Siyasal sistem, devleti oluşturan resmî ve yasal kurumlar bütünüdür. Siyasal sistemleri açıklamaya matuf sosyolojik çaba daha ziyade iktidar ve yönetilen insanlar yani halk arasındaki ilişkilerde, nihai belirleyicinin kim ya da kimler olduğunun ve emretme yetkisini elinde tutanların bu gücü nasıl kullandıklarının tespitine yöneliktir. Modern … Okumaya devam et

Genel Felsefe, Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Siyasetin Farklı Tanımlamaları Üzerine

Sosyal ilişkilerin tanzimi zaviyesinden bakıldığında siyaset; toplumsal barışı sağlamak ve hukuku tahakkuk ettirmek üzere yürütülen kural koyma (yasama), kuralları uygulama (yürütme) ve ihtilafa düşüldüğü taktirde de kuralların resmî yorumunu yapma (yargı) şeklindeki faaliyetlerin bütünüdür. Bu faaliyetler; insanların ihtiyaç ve çıkarları arasındaki farklılıklar nedeniyle onları zaman zaman … Okumaya devam et

Genel Felsefe, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

“Mitos”tan “Logos”a: Felsefenin Doğuşu

Tarihsel perspektiften bakıldığında; “mythos” ve “logos” terimleri, Antik Yunan dünyasında, tanrıların ve tanrıçaların (gods, goddesses) efsanevî anlatılarından (mythos), rasyonel düşüncenin, felsefe ve akabinde de bilimin kademeli gelişimine (logos) intikali tanımlamak için kullanılır. Ancak kabul etmek gerekir ki bu değişim hiç de kolay olmamış, mitos ve logos kategorileri, insanlığın akıl dışı inanç ve masalsı söylemlerden … Okumaya devam et

Genel Felsefe, Güncel Yazılar, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı