Kategori arşivi: Eğitim

Aydınlanma Üzerine

Aydınlanma (İngilizce: Enlightenment, Fransızca: Eclaircissement, Almanca: Aufklarung); en genel anlamıyla insanın hayatı ve varlığı rasyonel zeminde anlamlandırmaya çalışmasını, inançtan veya vahiyden bağımsız akılcılıkla yönetilme arzusunu, geleneksel aristokratik yapıya karşı özgürlük, eşitlik ve refah arayışını, seküler, pozitivist, materyalist, bilimsel bir dünya … Okumaya devam et

Eğitim, Güncel Yazılar, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Hayatta En Hakiki Mürşit Bilim midir?

Eşyaya ve hayata dair her türlü meselenin izahında “bilimin mutlak gücüne inanç”, muayyen bir tarihi arka planı bulunmakla birlikte, Fransız düşünür Auguste Comte tarafından geliştirilen pozitivizm ideolojisini ifade eder.

Eğitim, Güncel Yazılar, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Eğitim Felsefesi Üzerine

Felsefenin hayatı ve varlığı, rasyonel – doğal zeminde anlamlı kılma girişimine benzer şekilde, eğitim felsefesi de “eğitim”i rasyonel ve doğal zeminde anlamlı kılma girişimidir. Hayatın ve varlığın hakikatini araştıran sistem sahibi filozofların hemen hemen hepsi eğitim meselesiyle, hayli yoğun bir … Okumaya devam et

Eğitim, Genel Felsefe, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Yüksek Öğretim

Modern-ulus devletlerin günümüzde en fazla eleştiriye tabi tutulan yönü, hiçşüphesiz ulusal, kitlesel ve resmi eğitim veren kurumlarının; yurttaşların etnik kökene, dile ya da dine dayanan kendilerine özgü kültürel kimliklerini “eşit tanıma”maları ve farklılıklara aynı ölçüde saygı göstermemeleridir.

Eğitim, Güncel Yazılar, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Akademik Özgürlük Türkiye’ye Lazım Değil mi?

Avrupa Konseyi’nin Türkiye ile üyelik görüşmelerini başlatmaya karar aldığı 17 Aralık 2004 tarihinden itibaren, oligarşik statülerini kaybedeceklerini düşünen Türkiye’deki Avrupa Birliği karşıtları, üyeliği engellemeye yönelik muazzam bir direnç göstermeye başladılar.

Eğitim, Güncel Yazılar, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Çokkültürlü Bir Toplumsal Yapıda Eğitim

Modern-ulus devletlerin günümüzde en fazla eleştiriye tabi tutulan yönü, hiçşüphesiz ulusal, kitlesel ve resmi eğitim veren kurumlarının; yurttaşların çoğu zaman etnik kökene, ırka ya da dine dayanan kendilerine özgü kültürel kimliklerini eşit tanımamaları ve farklılıklarına eşit ölçülerde saygı göstermemeleridir.

Eğitim, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Üniversite Gençliğinin Dine Bakışı Çok Mu Vahim?

Metropol Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi adlı sivil toplum örgütünün, Türkiye’deki üniversite gençliği üzerine yapmış olduğu en son araştırma, AKP Hükümeti karşıtıçevrelere ve bazı medya organlarına yeni bir “İRTİCAÎ KAKOFONİ” malzemesi sunacak gibi gözüküyor. Hadi hayırlısı…

Eğitim, Güncel Yazılar, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Din Eğitimi, TCK ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Yeni TCK tasarısı normal olmayan tartışmalarla da olsa TBMM’den geçti. Tartışmaların odağında maalesef yine üstü kapalı bir biçimde “din eğitimi” vardı.

Eğitim, Güncel Yazılar, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Türkiye İçin Alternatif Bir Model: Sivil Eğitim

Eğitime yönelik teoriler, hedefleri, teknikleri ve ontolojik temelleri itibariyle belli bir kıymeti haizdirler.

Eğitim, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Sivilizasyonun Dinamosu: Entelektüalizm

Medeniyetlerin muharrik gücünün ne olup ne olmadığının irdelenerek, İslam medeniyeti hakkında bir değer hükmü biçiminde kullanılan “geri kalmışlık” ifadesinin sorgulanmaya çalışılacağı bu yazıda, başlık için kullanılan kelimelerin üçünün de Türkçe olmaması muhatap okuyucu tarafından, muhtemelen garip karşılanacaktır. Ancak, aşağıda bunun … Okumaya devam et

Eğitim, İslam Felsefesi, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı