Kategori arşivi: İslam Felsefesi

Risale-i Nur’da Modernite Eleştirisi

Modernite, Avrupa’da Aydınlanma Çağı ile başlayan ve sonraları bütün dünyayı etkisi altına alan Batı’ya özgü yaşama biçiminin adıdır.

İslam Felsefesi, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Bir Siyasi İdeal Olarak Meşrutiyet-i Meşrua ve İttihad-ı İslam

Siyasetin nasıl tanımlanacağı hususu, toplum ya da devlet tasavvuruyla doğrudan alakalıdır.

İslam Felsefesi, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Hukuk Devleti Perspektifinden Bir İslamî Siyasî Teoloji Tahlili

Kapitalizm, sosyalizm ve faşizm tecrübeleri sonrası modern dünyada toplumsal ve siyasal hayatla ilgili temel problemlere önerilen en makul çözüm, bugün itibarıyla siyaset felsefesinin zirve noktası kabul edilen “hukuk devleti” öğretisi gibi gözükmektedir.

Hukuk, İslam Felsefesi, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Dehriyye

İslam felsefesinde materyalist akıma verilen isim. Dehriyye deyiminin, Kur’an’daki (45 / 24); “Dediler ki; bütün olup biten bu dünya hayatından ibarettir, yaşarız ve ölürüz; bizi mutlak zamandan (dehr) başkası helak etmiyor. Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur; onlar sadece … Okumaya devam et

İslam Felsefesi, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Cebriye

İslam düşüncesinde, insan hürriyetiyle ilgili yapılan tartışmalarda, serbest seçimi reddederek bireysel fiillerin asıl nedeninin ilahî taktir (kader) olduğunu ileri süren “kelam” ekolü Cebriye’nin temel anlayışışudur:

İslam Felsefesi, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Tasavvufî Düşüncenin Felsefî Yönü

Türk-İslam düşünce geleneğini ana hatlarıyla kategorize etmek gerekirse, bu kategorilerden ikisinin felsefe ve tasavvuf olduğunu söylemek kanaatimizce yanlış olmayacaktır.

İslam Felsefesi, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Sivilizasyonun Dinamosu: Entelektüalizm

Medeniyetlerin muharrik gücünün ne olup ne olmadığının irdelenerek, İslam medeniyeti hakkında bir değer hükmü biçiminde kullanılan “geri kalmışlık” ifadesinin sorgulanmaya çalışılacağı bu yazıda, başlık için kullanılan kelimelerin üçünün de Türkçe olmaması muhatap okuyucu tarafından, muhtemelen garip karşılanacaktır. Ancak, aşağıda bunun … Okumaya devam et

Eğitim, İslam Felsefesi, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

“İslami Fundamentalizm” Mümkün müdür?

Siyasal,  sosyal ya da ekonomik herhangi bir izm’in (ideoloji) açıklanmasında tarihsel ve kültürel arka planın dikkate alınmaması onunla ilgili yeterli ve doğru bilgiyi imkansız kıldığı gibi, böylesi bir izm’in yeşerdiği ortamdan tamamen farklı bir ortama adaptasyonu da onunla ilgili yeterli … Okumaya devam et

İslam Felsefesi, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Hukuk Felsefi Açısından Sivil İtaatsizlik ve İslam

Modern toplum ve modern düşünce eleştirilerinin yoğunlaştığı ve moderniteden kopuşu sergilediği var sayılan post-modernitenin Türkiye gündemine girdiği şu günlerde, İslam’a bakış oldukça değişmiştir.

Hukuk, İslam Felsefesi, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Tevhidi Gelenek Bağlamında Felsefi ve Tasavvufi Düşünceden Bir Kesit

   İslamın “yüksek İslam,” “halk İslamı,” ya da “popülist İslam”şeklindeki kategorik ayrımlarındansa, İslam düşünce geleneğinde mevcut olan felsefe, kelam ve tasavvuf şeklindeki “tevhid”i yorumlamaya yönelik ayrımlarının daha isabetli olduğu öncelikle kabul edilmelidir.

İslam Felsefesi, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı