Kategori arşivi: Hukuk

Hukuk Devleti Üzerine

Devletin ne olduğu, meşruiyetini nereden aldığı ya da varlığının gerekip gerekmediği, siyaset felsefesinin cevaplandırmaya çalıştığı temel sorulardan biridir.[1] Kurumsallaşmış siyasi iktidar tipi olarak devlet, tarihte görülen iktidar örgütlenmelerinin her zaman için en buyurgan ve en kapsayıcı olanıdır. Dün ve bugün … Okumaya devam et

Hukuk, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Hukukun Temel Kavramları Nasıl Yorumlanmalıdır?

Hukuk felsefesinin cevaplandırmaya çalıştığıüç ana soru vardır: 1- Hukuk, nasıl tarif edilmelidir? 2- Hukuk, meşruiyetini nereden alır? 3- Hukukun mahiyetini belirleyen temel kavramlar nasıl yorumlanmalıdır?

Hukuk, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Hukuk Devleti Perspektifinden Bir İslamî Siyasî Teoloji Tahlili

Kapitalizm, sosyalizm ve faşizm tecrübeleri sonrası modern dünyada toplumsal ve siyasal hayatla ilgili temel problemlere önerilen en makul çözüm, bugün itibarıyla siyaset felsefesinin zirve noktası kabul edilen “hukuk devleti” öğretisi gibi gözükmektedir.

Hukuk, İslam Felsefesi, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Comte’cu Pozitivizm

Epistemolojik anlamda, doğru bilgiyi, teoloji ve metafizik karşıtı olarak yalnızca materyal dünya üzerine temellendiren, Auguste Comte’un pozitif felsefe dediği düşünce tarzı(epistemological positivism).

Ethik, Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Küreselleşme ve AB Sürecinde Türk Milli Eğitim Sistemi

Küreselleşme; beşeri ilişkilerde, dünya ölçeğindeki karşılıklı bağımlılıkları ve mübadeleleri meydana getiren, çoğaltan, yaygınlaştıran ve yoğunlaştıran süreçlerin çok boyutlu bileşkesini ifade eder.

Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Aristokrasi

Aristokrasi, Yunanca bir kelime olup, “en iyilerin yönetimi” anlamını taşımaktadır. Kelimenin ilk kullanımına da Yunan siyaset felsefesi kitaplarında rastlanır.

Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Kültürel Çoğulculuğun İlk Örneği: Osmanlı Millet Sistemi

Kültürel çeşitlilik; dinler tarihi veri olarak kabul edildiği taktirde, Babil Kulesi hadisesiyle başlatılabilir.

Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Pozitif Hukukun Meşruiyet Zemini

Hukuk düzeni elbette kültürel bir veridir ve elbette ki hukuk kuralları toplumsal hayatın değişimine göre şekillenir. Ancak, verili dünyaya tabi olmayan akıl ve akıldan kaynaklanan hukuk idealleri de söz konusu kültürel-hukukî düzenin yaratılmasına katkıda bulunur.

Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Liberal Demokrasilerde Kültürel Çoğulculuk, Kamusal Alan ve Hukuk Sorunsalı

Liberalizm ve demokrasinin aynı şey olup olmadığına dair teorik tartışmalar, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapıladursun, bu iki siyasi doktrinin ideallerinin günümüzde iç içe geçtiği inkâr edilemez bir gerçektir.

Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Bir Siyasi İdeal Olarak Eşitlik

Siyaset; şüphesiz bir arada yaşayan insanlar arasında cereyan eden ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenden ötürüdür ki siyasetin ilk problemi, söz konusu ilişkileri tanzim edecek olan prensiplerin belirlenmesidir.

Ethik, Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı