Kategori arşivi: Hukuk

Pozitif Hukukun Meşruiyet Zemini

Hukuk düzeni elbette kültürel bir veridir ve elbette ki hukuk kuralları toplumsal hayatın değişimine göre şekillenir. Ancak, verili dünyaya tabi olmayan akıl ve akıldan kaynaklanan hukuk idealleri de söz konusu kültürel-hukukî düzenin yaratılmasına katkıda bulunur.

Felsefe, Hukuk, Makaleler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Liberal Demokrasilerde Kültürel Çoğulculuk, Kamusal Alan ve Hukuk Sorunsalı

Liberalizm ve demokrasinin aynı şey olup olmadığına dair teorik tartışmalar, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapıladursun, bu iki siyasi doktrinin ideallerinin günümüzde iç içe geçtiği inkâr edilemez bir gerçektir.

Felsefe, Hukuk, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Siyaset Felsefesinde Son Nokta: Hukuk Devleti

Siyaset felsefesi, toplumsal ve siyasal hayatla ilgili problemlere bir takım çözümler bulmak üzere ortaya çıkan düşünsel bir formdur. Bu düşünsel formda hedeflenen, insanî-toplumsal düzenin nasıl olması gerektiğine yönelik teorik bir zemin hazırlamaktır.[1]

Felsefe, Hukuk, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Felsefî Zeminde Din ve Siyaset İlişkileri

Şüphesiz toplumsal bir yapı oluşturma girişimi, anlamlı bir dünya kurmaktan ibarettir. Bu girişimde din, tek faktör o olmamakla birlikte elbette çok özel bir yer işgal eder.

Felsefe, Hukuk, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Eşit-Yurttaş ve Özgür-Bireyin Varoluşunun Hukuki Temelleri

Demokrasi, yurttaş-bireyler için olabildiğince çok eşitlik ve olabildiğince çok özgürlük sağlayabilen bir devlet yönetimi şeklinde tanımlanabilir.

Felsefe, Hukuk, Makaleler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Hukuk Felsefi Açısından Sivil İtaatsizlik ve İslam

Modern toplum ve modern düşünce eleştirilerinin yoğunlaştığı ve moderniteden kopuşu sergilediği var sayılan post-modernitenin Türkiye gündemine girdiği şu günlerde, İslam’a bakış oldukça değişmiştir.

Felsefe, Hukuk, İslam Felsefesi, Makaleler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı