Kategori arşivi: Hukuk

Comte’cu Pozitivizm

Epistemolojik anlamda, doğru bilgiyi, teoloji ve metafizik karşıtı olarak yalnızca materyal dünya üzerine temellendiren, Auguste Comte’un pozitif felsefe dediği düşünce tarzı(epistemological positivism).

Ethik, Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Küreselleşme ve AB Sürecinde Türk Milli Eğitim Sistemi

Küreselleşme; beşeri ilişkilerde, dünya ölçeğindeki karşılıklı bağımlılıkları ve mübadeleleri meydana getiren, çoğaltan, yaygınlaştıran ve yoğunlaştıran süreçlerin çok boyutlu bileşkesini ifade eder.

Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Aristokrasi

Aristokrasi, Yunanca bir kelime olup, “en iyilerin yönetimi” anlamını taşımaktadır. Kelimenin ilk kullanımına da Yunan siyaset felsefesi kitaplarında rastlanır.

Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Kültürel Çoğulculuğun İlk Örneği: Osmanlı Millet Sistemi

Kültürel çeşitlilik; dinler tarihi veri olarak kabul edildiği taktirde, Babil Kulesi hadisesiyle başlatılabilir.

Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Pozitif Hukukun Meşruiyet Zemini

Hukuk düzeni elbette kültürel bir veridir ve elbette ki hukuk kuralları toplumsal hayatın değişimine göre şekillenir. Ancak, verili dünyaya tabi olmayan akıl ve akıldan kaynaklanan hukuk idealleri de söz konusu kültürel-hukukî düzenin yaratılmasına katkıda bulunur.

Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Liberal Demokrasilerde Kültürel Çoğulculuk, Kamusal Alan ve Hukuk Sorunsalı

Liberalizm ve demokrasinin aynı şey olup olmadığına dair teorik tartışmalar, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapıladursun, bu iki siyasi doktrinin ideallerinin günümüzde iç içe geçtiği inkâr edilemez bir gerçektir.

Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Bir Siyasi İdeal Olarak Eşitlik

Siyaset; şüphesiz bir arada yaşayan insanlar arasında cereyan eden ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenden ötürüdür ki siyasetin ilk problemi, söz konusu ilişkileri tanzim edecek olan prensiplerin belirlenmesidir.

Ethik, Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Siyaset Felsefesinde Son Nokta: Hukuk Devleti

Siyaset felsefesi, toplumsal ve siyasal hayatla ilgili problemlere bir takım çözümler bulmak üzere ortaya çıkan düşünsel bir formdur. Bu düşünsel formda hedeflenen, insanî-toplumsal düzenin nasıl olması gerektiğine yönelik teorik bir zemin hazırlamaktır.[1]

Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Felsefî Zeminde Din ve Siyaset İlişkileri

Şüphesiz toplumsal bir yapı oluşturma girişimi, anlamlı bir dünya kurmaktan ibarettir. Bu girişimde din, tek faktör o olmamakla birlikte elbette çok özel bir yer işgal eder.

Genel Felsefe, Hukuk, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Liberalizmin Meşruiyet Zemini

Liberalizm, tek tek herkes anlamında, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin, anayasal  devlet yoluyla, muhafazasının teorisi ve pratiği olarak tanımlanabilir.

Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı