Kürdistan Üzerine

31 Mart 2019 mahalli seçimleri için propaganda faaliyetleri Türkiye’nin hemen hemen her beldesinde hayli gergin geçmekte… Gerginliğin kaynağının AKP ve MHP’den müteşekkil “cumhur ittifakı” olduğunu söylemek çok da kolay inkâr edilemez… Stratejisini “ülkenin beka sorunu” ve “muhalefetin terörle işbirliği” iddiaları üzerine kuran “cumhur ittifakı”nın başarılı mı başarısız mı olacağını 1 Nisan 2019’da göreceğiz… Okumaya devam et

Genel, Güncel Yazılar, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Ahlak, Din ve Siyaset İlişkisi Üzerine

Ahlakı rasyonel zeminde temellendiren Klasik Batı filozofları için de din zemininde temellendiren İslam düşünürleri için de yaratılışın ve hayatın gayesi ahlaka uygun yaşamaktır. Ahlak ise insanın teorik açıdan doğruluğuna inandığını söylediği şey değil, pratik açıdan temsil ettiği şeydir. İnsanın gerçek mutluluğu-saadeti temini de yalnızca ahlaklı olmasıyla kabildir.   Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Sufî; Mürit midir, Meyyit mi, Mürid mi?

Üstad Necip Fazıl; “Bââli” adlı eserinde, “züppeler çerçevesi” diye nitelediği 40’lı yılların Beyoğlu’nda bir lokalde, dönemin bazı yazar ve şairleriyle “harf devrimi” üzerine yaptıkları tartışmayı anlatırken şöyle diyor:  Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Diyanet İşleri Başkanı: Sigara Haramdır !?

Başlıktaki ifade Diyanet İşleri Başkanı Ali ERBAŞ’a ait… 17 Ocak 2019 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali ERBAŞ imzasıyla, tüm teşkilata “Sigara İçilmemesi Hakkında Talimat” başlıklı bir yazı göndererek şu ifadelere yer veriyor:  Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye’nin Nesi Olur?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin DEMİRTAŞ‘ın gözaltı ve tutuklanma koşulları hakkında geçen yıl açılan davayı 20.11.2018 tarihinde karara bağladı. AİHM kararda özetle şunları belirtmektedir:  Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Bye Bye Brunson Bye Bye Hukuk

Platon; toplumsal ilişkilerde adil olanla adil olmayanı ayırt edebilecek rasyonel ölçüyü tespite çalıştığı klasik siyaset felsefesinin ilk örneği Cumhuriyet adlı eserinde konuya ilkin; doğruluk ve eğriliğin, doğru insanla eğri insanın ne olduğu sualinin tesadüfi müzakeresiyle başlar: Doğruluk; “Herkese hakkını vermek midir?” “Faydalı olanı yapmak mıdır?” “Güçlünün işine gelene uymak mıdır?” Cevaplandırılmak istenen asıl sualse şüphesiz  “adalet”in ne olduğu; herkese hakkını vermek mi, faydalı olanı yapmak mı, güçlünün işine gelene uymak mı olduğu sualidir. Okumaya devam et

Genel, Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Siyasi Muhalefet Üzerine

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi‘nin 2008 tarih ve 1601 karar sayılı, “demokratik bir parlamentoda muhalefetin hakları ve sorumlulukları üzerine prosedürel kılavuz” konulu raporunda şöyle deniyor: “Her ülkede bir hükümet vardır; ancak sadece demokrasilerde muhalefet vardır.” Bu ifade, prosedürel anlamda seçimle iktidara gelinen demokrasiler için değil; yalnızca “hukuk devleti”ne dönüşmüş demokrasiler için geçerlidir şüphesiz. Hukuk devletine dönüşmemiş bir demokrasinin; muhalefeti bir “ihanet” olarak gören, klasik rejimler monarşi ya da aristokrasiden yahut da modern rejimler faşizm ya da sosyalizmden esas itibarıyla pek de farkı yoktur. Okumaya devam et

Hukuk, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Tanrı Kanıtlamalarının Değeri Üzerine

Hayatın ve varlığın izahı hususunda felsefî bir disiplin olan metafizik ve dinî bir disiplin olan teolojinin müşterek çabalarından belki de en önemlisi Tanrı kanıtlamalarıdır. Metafizik açısından Tanrı kanıtlamaları rasyonel-mantıksal bir varlık sisteminin inşası için zorunlu görülürken; teoloji açısından vahye dayalı inanç ve davranışların esasta rasyonel olduklarını temellendirmek ve egemen güç nezdinde makbul karşılanmak maksadıyla zorunlu görülmektedir. Okumaya devam et

Felsefe, İslam Felsefesi, Makaleler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Bireysel Özerklik, Azınlık Hakları, Çokkültürlülük Ve Ethik Eksende Barış

Yeryüzündeki mevcut hemen hemen her ülkenin etnisite, lisan ve inanç bakımından muhtelif farklılıklardan müteşekkil olduğu bilinen bir gerçektir. Son dönemlerde yapılan araştırmalara göre dünyada yaklaşık beş bin etnik grup, altı yüz lisan grubu ve yirmi büyük inanç grubu bulunmaktadır. Bu çeşitlilik hayli ehemmiyetli ve potansiyeli yüksek ayrılıkçı bir dizi sorunu da beraberinde getirmektedir. Etnik self determinasyon, anadil kullanımı, inanç özgürlüğü, siyasi temsil, hukuki eşitlik ve refah paylaşımı gibi meseleler bunların başlıcalarıdır. Okumaya devam et

Felsefe, Hukuk, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

İslamî-Siyasî Düşüncenin Meşruiyeti Üzerine

Siyaset; genel anlamıyla toplum halinde yaşayan insanların hayatlarını tanzim ederken tabi olacakları kuralları belirlemek, muhafaza etmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere gerçekleştirdikleri faaliyetlerin bütünüdür. Bu düzenlemelerin nasıl yapılacağı hususunda muayyen bir ittifakın bulunduğunu söylemek hayli zor. Bundan ötürüdür ki siyaset, işbirliği ve çatışmaya yönelik eylemlerle kompleks bir bağlantı içerisindedir. Siyasî hayatın “işbirliği” ekseninde mi yoksa “çatışma” ekseninde mi var olduğunun tartışılmasının asıl sebebi de budur. Okumaya devam et

Felsefe, İslam Felsefesi, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı