“Mitos”tan “Logos”a: Felsefenin Doğuşu

Tarihsel perspektiften bakıldığında; “mythos” ve “logos” terimleri, Antik Yunan dünyasında, tanrıların ve tanrıçaların (gods, goddesses) efsanevî anlatılarından (mythos), rasyonel düşüncenin, felsefe ve akabinde de bilimin kademeli gelişimine (logos) intikali tanımlamak için kullanılır. Ancak kabul etmek gerekir ki bu değişim hiç de kolay olmamış, mitos ve logos kategorileri, insanlığın akıl dışı inanç ve masalsı söylemlerden uzak duracağı kanaatine rağmen, karşıt tartışmalar formunda yüzyıllarca birlikte var oluşunu sürdürmüştür.  Okumaya devam et

Genel Felsefe, Güncel Yazılar, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Temel Hakların Anayasayla Korunması Üzerine

CHP genel başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU’nun; Türkiye’de sözde cumhuriyet rejiminin ilan edildiği ilk günlerden itibaren, “laiklik” ilkesine aykırı denilerek muhafazakâr insanların hayatlarına müdahale aracına dönüştürülen başörtüsü yasağını toplumsal problem olmaktan tamamen çıkarmak üzere, kılık-kıyafet serbestisini legal güvenceye kavuşturma niyetiyle 4 Ekim 2022 tarihinde TBMM’ye sunmuş olduğu kanun teklifi, yasağı fiilen kaldırmış bulunan AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı ERDOĞAN tarafından, “2023 seçimlerine yönelik CHP aldatmacası.” denilerek, samimiyet ve dürüstlük testi kabilinden anayasal teminat restiyle karşı teklife dönüştürülünce, temel hak ve özgürlüklerin anayasada yer alıp, alamayacağı tarzındaki manipülatif-irrasyonel tartışmalar bir kez daha ülke gündemine taşınmış oldu. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Güncel Yazılar, Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Dinde İcbar ve Dine İcbar Üzerine

İran Vahşet Cumhuriyeti’nde, 13 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen müessif hadise İslam’ın kadim meselelerinden “dinde icbar ve dine icbar” mevzuunu bir kez daha insanlığın gündemine taşımıştır. Hadise şu: Mahsa Amini adlı yirmi iki yaşındaki genç bir kız, Tahran’daki akrabalarını ziyarete giderken, başörtüsünü düzgün takmadığı, saçının bir kısmı göründüğü gerekçesiyle İran “ahlak polisi” tarafından darp edilip, saçlarından sürüklenerek gözaltına alınmış, götürüldüğü karakolda da aynı kötü muameleye maruz kalıp, kalp kriz geçirince de güya hastaneye kaldırılmış ama maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir (https://www.youtube.com/watch?v=2zoMEzW_VKE).  Okumaya devam et

Güncel Yazılar, İslam Felsefesi, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Liyakat, Ehliyet ve Asiyab-ı Devlet Üzerine

AKP’li Cumhurbaşkanı ERDOĞAN; katıldığı bir televizyon programında, partisinin eski başbakanı DAVUTOĞLU ve eski bakanı BABACAN hakkında kendisine yöneltilen “Bir dönem sizinle yol yürüyen ve önemli makamlara gelmiş olan isimler şimdi ayrı partiler kurdular. Geriye dönüp bakınca onlar için bir tanımınız ya da değerlendirmeniz oluyor mu?” sualine, “Onu onların düşünmesi lazım. Nasıl bir ihanetin içerisinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım. O makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler. O makamlara bir irade tarafından getirildiler. Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse, hepsi onlara o irade tarafından verildi. Onlar bunun kıymetini bilemedi. Şu anda ‘altılı masa’ denilen bir masa etrafında dönüp dolaşıp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Kimin ne olduğunu net görür, seçimlerde de oyunu ona göre kullanır…” şeklinde cevap verince;  Okumaya devam et

Güncel Yazılar, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Felsefî Hakikat ve Dinî Hakikat Üzerine

Hayata ve varlığa yönelik hakikati araştırma ya da hakikati temsil iddiasının söz konusu olduğu her yerde, şüphesiz asıl rekabet “felsefe” ile “din” arasında cereyan etmektedir. Antik Yunan Felsefesi ile Hıristiyanlık inancının karşılaştığı gün başlayan bu rekabetin hâlâ devam ettiğini söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Güncel Yazılar, İslam Felsefesi, Polemikler, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Türkiye’de Siyasal Tercihleri Belirleyen Temel Faktörler Üzerine

Sosyal olayları, rasyonel zeminde değerlendiren filozoflar açısından hiçbir şey, koskoca bir kitlenin küçük bir azınlık tarafından yönetilmesi ve kitle güdüsüyle kendi duygu ve tutkularını, mutlak bir teslimiyet içerisinde, idarecilerinin duygu ve tutkularıyla aynileştirmesi kadar şaşırtıcı değildir. Bu mucizevî hadisenin nasıl olup da böyle gerçekleştiğine bakıldığında görülecektir ki kökeninde siyasî iktidarları destekleyen en önemli güç olarak, kitlelerle paylaşılan ya da paylaşıldığı algısı yaratılan müşterek değerler yatmaktadır. Okumaya devam et

Güncel Yazılar, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Bir Erdem Olarak Adalet Üzerine

Ahlak ve siyaset teorileri; “İnsan için iyi hayat nedir?” ve “İnsan nasıl davranmalıdır?” şeklindeki suallere verdikleri cevaplarla karakterize edilirler. Mevzuyu irdeleyen felsefî ve teolojik doktrinler bu iki suali birbirinden pek de fazla keskin hatlarla ayırt etmezler. Genelde varsayılan şey; iyi hayatın bilgisiyle onun elde edilmesi yönündeki davranışın, determinasyon tarzında olmasa da bir biçimde kesişeceğidir. Öte yandan, ister felsefî ister teolojik çerçevede değerlendirilsin, düşünce tarihi boyunca gözlenen “iyi” tasavvurları; yüklenilen “anlam” bakımından farklı olsalar da “mantık” itibarıyla birbirleriyle aynı yapıdadırlar. Okumaya devam et

Ethik, Genel Felsefe, Hukuk, İslam Felsefesi, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Kamu Yararı Üzerine

Kamu yararı (public interest) tabiri; esas itibarıyla demokratik rejimlerde, iktidarı elinde tutanlar tarafından icra edilen faaliyetlerin ya da tatbiki düşünülen programların, toplum nezdinde meşrulaştırılması maksadıyla kullanılan müphem bir ifadedir. O kadar ki  ifadenin anlamı, onu seslendirenler için bile çoğu zaman açık-seçik değildir. Belki de bu muğlaklıktan ötürü olmalı, siyasal meseleleri rasyonel zeminde değerlendirmenin zaruretine inanan insanlar kamu yararı tabirine daima Makyavelist politikacıların kendi çıkarlarına olan şeylere muhtelif manipülasyonlarla destek toplamak üzere giydirmeye çalıştığı bir suni sis perdesi nazarıyla bakmışlardır. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Sosyalizm (Komünizm) Üzerine

Sosyalizm; üretim araçlarının özel mülkiyetten arındırılıp, organize toplumun yani devletin tekeline geçirildiği, merkezî planlamayla herkesin istihdam edilerek üretime katkıda bulundukları oranda pay aldıkları siyasal sistemdir. Sistemin teorik hedefi; bireyin, toplum içerisinde eritildiği tam sosyal eşitliktir. Bunu sağlamanın yegâne yolu da özel mülkiyetin ortadan kaldırılması ve kollektif mülkiyetin tesisidir. Sosyalizmin ilk ütopik izlerine Antik Yunan düşüncesinde, Platon’un eserlerinde rastlanır. Platon; özel mülkiyetin, insanlar arasındaki anlaşmazlıkların ve savaşların başlıca kaynaklarından biri olduğunu ileri sürer. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

İlericilik (Progressivism) ve Gericilik (Reactionaryism) Üzerine

Vulgarize (avamî) anlamlandırmalar bir kenara; ilericilik (progressivism) ve gericilik (reactionaryism) kavramları, sosyal bilimler literatüründe yapısal değişimle ilgili, toplumsal hareketlerin (social movements) yönünü ve gayesini karakterize etmek üzere kullanılan kavramlardır. İlericilik (progressivism), Aydınlanma felsefesinin literatüre kazandırdığı kavram; gericilik (reactionarism) ise Fransız Devrimi’nin kazandırdığı kavramdır. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı