“Yerli ve Milli” İktidarın Depremle İmtihanı Üzerine

Bilenlerin malûmu; “yerli ve milli” tabiri, son yıllarda AKP iktidarının ve AKP medyasının, seçmen tabanını konsolide edebilmek için kendileriyle ilgili yaptıkları bir tanımlama… Söz konusu tanımlamanın “efradını cami, ağyarını mani” olup olmadığı müphem ise de kastedilen “dindar ve milliyetçi” bir görünüme sahip olmak… Görüntünün hakikate karşılık gelip gelmediği ise elbette çok şüpheli… 6 Şubat 2023 tarihinde, merkez üssü Maraş olan ve AdanaOsmaniyeHatayKilis, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Urfa  illerinde de yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem, anlaşılan o ki “yerli ve milli” İktidarı hayli sarsacak…  Okumaya devam et

Güncel Yazılar, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

“Cumhurbaşkanlığı Sistemi” Otoriter ve Totaliter Bir Siyasal Sistem midir?

Siyasal sistem, devleti oluşturan resmî ve yasal kurumlar bütünüdür. Siyasal sistemleri açıklamaya matuf sosyolojik çaba daha ziyade iktidar ve yönetilen insanlar yani halk arasındaki ilişkilerde, nihai belirleyicinin kim ya da kimler olduğunun ve emretme yetkisini elinde tutanların bu gücü nasıl kullandıklarının tespitine yöneliktir. Modern dünyadaki egemen siyasal sistem tipi; özellikle tek bir etnisitenin domine edilerek, görece homojen halk şeklinde yaşanmasının sağlandığı, ulus (nation) olarak tanımlanan yurttaşlar topluluğunun muayyen teritoryal sınırlar dahilindeki self-determine yönetim biçimi, “üniter” ya da “federatif” ulus-devlet (nation-state) modelidir. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Siyasetin Farklı Tanımlamaları Üzerine

Sosyal ilişkilerin tanzimi zaviyesinden bakıldığında siyaset; toplumsal barışı sağlamak ve hukuku tahakkuk ettirmek üzere yürütülen kural koyma (yasama), kuralları uygulama (yürütme) ve ihtilafa düşüldüğü taktirde de kuralların resmî yorumunu yapma (yargı) şeklindeki faaliyetlerin bütünüdür. Bu faaliyetler; insanların ihtiyaç ve çıkarları arasındaki farklılıklar nedeniyle onları zaman zaman işbirliğine ve dayanışmaya zaman zaman da ayrışma ve çatışmaya sürükler. Dolayısıyla da siyaset; bir yandan işbirliği ve dayanışma ile diğer yandan da ayrışma ve çatışma ile bağlantılıdır. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Dil Devrimi Üzerine

AKP’nin sabık grup başkan vekili Mahir ÜNAL’ın; Maraş’ta düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda katıldığı bir programda, “kültür” üzerine nutuk atarken, “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela, Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi, Mao’nun Çin’deki kültür devrimdir, o da lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet (Türkiye Cumhuriyeti); bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçe’nin düşünce üretebilmesi mümkün değildir, onunla sadece ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz.”[1] mealinde cümlelerle kendisinin kullandığı dilin fonksiyonunun “hacet gidermek” olduğunu belirtmesi üzerine başlayan tartışmalar; tekparti diktatörlüğü döneminde, ATATÜRK tarafından gerçekleştirilen “dil devrimi” uygulamalarını bir kez daha gündeme getirdi. Okumaya devam et

Eğitim, Güncel Yazılar, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

“Mitos”tan “Logos”a: Felsefenin Doğuşu

Tarihsel perspektiften bakıldığında; “mythos” ve “logos” terimleri, Antik Yunan dünyasında, tanrıların ve tanrıçaların (gods, goddesses) efsanevî anlatılarından (mythos), rasyonel düşüncenin, felsefe ve akabinde de bilimin kademeli gelişimine (logos) intikali tanımlamak için kullanılır. Ancak kabul etmek gerekir ki bu değişim hiç de kolay olmamış, mitos ve logos kategorileri, insanlığın akıl dışı inanç ve masalsı söylemlerden uzak duracağı kanaatine rağmen, karşıt tartışmalar formunda yüzyıllarca birlikte var oluşunu sürdürmüştür.  Okumaya devam et

Genel Felsefe, Güncel Yazılar, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Temel Hakların Anayasayla Korunması Üzerine

CHP genel başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU’nun; Türkiye’de sözde cumhuriyet rejiminin ilan edildiği ilk günlerden itibaren, “laiklik” ilkesine aykırı denilerek muhafazakâr insanların hayatlarına müdahale aracına dönüştürülen başörtüsü yasağını toplumsal problem olmaktan tamamen çıkarmak üzere, kılık-kıyafet serbestisini legal güvenceye kavuşturma niyetiyle 4 Ekim 2022 tarihinde TBMM’ye sunmuş olduğu kanun teklifi, yasağı fiilen kaldırmış bulunan AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı ERDOĞAN tarafından, “2023 seçimlerine yönelik CHP aldatmacası.” denilerek, samimiyet ve dürüstlük testi kabilinden anayasal teminat restiyle karşı teklife dönüştürülünce, temel hak ve özgürlüklerin anayasada yer alıp, alamayacağı tarzındaki manipülatif-irrasyonel tartışmalar bir kez daha ülke gündemine taşınmış oldu. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Güncel Yazılar, Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Dinde İcbar ve Dine İcbar Üzerine

İran Vahşet Cumhuriyeti’nde, 13 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen müessif hadise İslam’ın kadim meselelerinden “dinde icbar ve dine icbar” mevzuunu bir kez daha insanlığın gündemine taşımıştır. Hadise şu: Mahsa Amini adlı yirmi iki yaşındaki genç bir kız, Tahran’daki akrabalarını ziyarete giderken, başörtüsünü düzgün takmadığı, saçının bir kısmı göründüğü gerekçesiyle İran “ahlak polisi” tarafından darp edilip, saçlarından sürüklenerek gözaltına alınmış, götürüldüğü karakolda da aynı kötü muameleye maruz kalıp, kalp kriz geçirince de güya hastaneye kaldırılmış ama maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir (https://www.youtube.com/watch?v=2zoMEzW_VKE).  Okumaya devam et

Güncel Yazılar, İslam Felsefesi, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Liyakat, Ehliyet ve Asiyab-ı Devlet Üzerine

AKP’li Cumhurbaşkanı ERDOĞAN; katıldığı bir televizyon programında, partisinin eski başbakanı DAVUTOĞLU ve eski bakanı BABACAN hakkında kendisine yöneltilen “Bir dönem sizinle yol yürüyen ve önemli makamlara gelmiş olan isimler şimdi ayrı partiler kurdular. Geriye dönüp bakınca onlar için bir tanımınız ya da değerlendirmeniz oluyor mu?” sualine, “Onu onların düşünmesi lazım. Nasıl bir ihanetin içerisinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım. O makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler. O makamlara bir irade tarafından getirildiler. Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse, hepsi onlara o irade tarafından verildi. Onlar bunun kıymetini bilemedi. Şu anda ‘altılı masa’ denilen bir masa etrafında dönüp dolaşıp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Kimin ne olduğunu net görür, seçimlerde de oyunu ona göre kullanır…” şeklinde cevap verince;  Okumaya devam et

Güncel Yazılar, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Felsefî Hakikat ve Dinî Hakikat Ekseninde “Yerli ve Milli Felsefe”

Hayata ve varlığa yönelik hakikati araştırma ya da hakikati temsil iddiasının söz konusu olduğu her yerde, şüphesiz asıl rekabet “felsefe” ile “din” arasında cereyan etmektedir. Antik Yunan Felsefesi ile Hıristiyanlık inancının karşılaştığı gün başlayan bu rekabetin hâlâ devam ettiğini söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Güncel Yazılar, İslam Felsefesi, Polemikler, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Türkiye’de Siyasal Tercihleri Belirleyen Temel Faktörler Üzerine

Sosyal olayları, rasyonel zeminde değerlendiren filozoflar açısından hiçbir şey, koskoca bir kitlenin küçük bir azınlık tarafından yönetilmesi ve kitle güdüsüyle kendi duygu ve tutkularını, mutlak bir teslimiyet içerisinde, idarecilerinin duygu ve tutkularıyla aynileştirmesi kadar şaşırtıcı değildir. Bu mucizevî hadisenin nasıl olup da böyle gerçekleştiğine bakıldığında görülecektir ki kökeninde siyasî iktidarları destekleyen en önemli güç olarak, kitlelerle paylaşılan ya da paylaşıldığı algısı yaratılan müşterek değerler yatmaktadır. Okumaya devam et

Güncel Yazılar, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı