Kategori arşivi: Güncel Yazılar

Cumhuriyetin Kurucu Felsefesi Teraneleri Üzerine

15 Temmuz 2016 tarihli meş’um darbe kalkışmasının Türkiye’ye sosyal, siyasal, ekonomik hemen her alanda çok büyük zararlar verdiği muhakkak… İnşallah, bu zararlar kalıcı hasar bırakmadan kısa sürede telafi edilecektir… Ancak toplumsal düzenin yeniden tanzimi (restorasyonu değil) ile ilgili dikkat edilmesi … Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Darbe Kalkışması Üzerine

15 Temmuz 2016 tarihinde adına “Yurtta Sulh Konseyi” diyen ne idüğü belirsiz bir askeri cunta tarafından Türkiye’ye yaşatılmak istenen kepazelik, şüphe yok ki ilgililerin tarihçe-i hayatına kapkara bir leke olarak kaydedilecektir… Arkasındaki saik her ne olursa olsun, elbette gayrı meşrudur, … Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Cumhuriyet mi Tekparti Diktatörlüğü mü?

Siyaset felsefesi ya da siyaset bilim açısından bakıldığında, rejimleri birbirinden ayırt eden temel nitelik, “meşruiyet kaynakları” olarak değerlendirilir ise de bu değerlendirme herhangi bir rejimin “iyiliği”ya da“kötülüğü” hususunda tek başına yeterli bir bilgi içermez. Mesela; kadim-geleneksel rejimlerden; monarşi ya da aristokrasinin meşruiyet kaynağının “din” şeklinde kabulü, onu peşin peşin “iyi” yapmayacağı gibi, “kötü” de … Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Umre Seyahati Üzerine Notlar

Umre, Müslümanların özelde Kâbe‘yi, geneldeyse İslam’ın teşekkül ettiği tüm bölgeyi (Mekke, Medine) “hac mevsimi” dışında ziyaret etmelerine denir… Müslümanların ömründe bir defa “umre” yapmaları Hanefî ve Malikî mezheplerine göre sünnet, Şafîî ve Hanbelî mezheplerine göreyse farzdır…

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Muasır Medeniyetler Seviyesine Yükselmek mi Gerekir Muasır Medeniyetler Seviyesine İnmemek mi?

İslam düşüncesinin yüz akı simalarından İbni Haldun; medeniyetin ne olduğunu umran kavramından hareketle şöyle açıklıyor: Umran; kurumsal ilişiler ağı anlamında sosyal yapı ve ona tabiatı gereği arız olan haller, yani toplumsal hayattır. Umranın inşa sebebi, insanların hayatlarının muhafazası ve idamesi … Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Türkiye’de Üniversiteler, Üniversal Bilgi Üreten Kurumlar Mıdır?

 Üniversitelerin, üniversal seviyede bilgi üreten kurumlar olmasının garantisi ne kadar akademik özgürlüklerse akademik özgürlüklerin garantisi de şüphesiz iş güvencesidir… Akademik özgürlüklerle iş güvencesi arasındaki bağ elbette inkâr edilemez… Bu bağın bir hayli zayıf olduğu Türkiye gibi ülkelerde üniversiteler, maalesef üniversal … Okumaya devam et

Güncel Yazılar, Polemikler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Rezidanslı Sosyalizm Üzerine

Üretim araçlarının özel mülkiyete ait olduğu, ekonomik faaliyetlerin temelde kâr maksimizasyonu için yapıldığı, nüfusun büyük çoğunluğuna ait emeğin ücret karşılığı satıldığı, toplumsal ilişkilerinse esasta istihsal ve istihlak süreci ekseninde belirlendiği siyasi-iktisadi modelin kapitalizmi nitelediği dikkate alınırsa; sosyalizmin, bunun karşıtını temsil … Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Batı’da ve Türkiye’de Üniversite

Latince orijinaliyle “universitas” kavramı “kurum-cemiyet” anlamında; Ortaçağda yalnızca loncalara verilen bir isimdi. Bu kavram daha sonra aşamalı olarak eğitim-öğretim alanına da taşınmış ve yükseköğretimi nitelemek üzere “universitas magistrorum et scholarium” şeklini almıştır. “Universitas magistrorum et scholarium” Türkçe’ye çevrildiğinde kabaca “talebeler … Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Tarihselcilik Üzerine

Modern doğa bilimleri modelince yönlendirilen sosyal bilimler; Batı toplumlarına mahsus özellikleri, her toplumu kuşatacak ölçülerde evrenselmiş gibi görme tehlikesi içerisindedir. Bu tehlikeden kaçınmak için gerek geçmişteki gerekse şimdiki mevcut diğer kültürleri de inceliyormuş gibi görünse de bunu yaparken moderniteyi temel … Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Milletvekilliği Yemini Üzerine

Ogünleri yaşayanların malumu; 12 Eylül 1980 Cuma günü sabah saat 4 sularında Türkiye Radyo Televizyonları, TRT spikeri Mesut Mertcan’ın okuduğu şu bildiriyle yayına başladı: “Yüce Türk Milleti; Büyük Atatürk’ün bize emanet ettiği ülkesi ve milletiyle bu bütün olan, Türkiye Cumhuriyeti … Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı