Kategori arşivi: Güncel Yazılar

Üniversitelerin Ahval-i Pür Melali

Katıldığı bir televizyon programında Prof. Dr. Celal ŞENGÖR, üniversitelerle ilgili olarak mealen şunları söylüyordu: ”Üniversiteler meslek okulları değildir. Zira üniversiteler bilgi üretiminin üniversal seviyede yapılıp, talebelere öğretildiği yerlerdir. Türkiye’de bu anlamda üniversite yoktur. Mevcutların hiç birisi beş para etmez. Adına … Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Felsefe Din İlişkileri

Dinle ilgili tartışmaların, televizyonlar için önemli bir reyting aracı olarak kullanıldığına şüphe yok… Geçmişte, Ramazan aylarına münhasır olan bu tür programlar, son on yıldır, muhtemelen konjonktür gereği, rutin gündelik programlara dönüştü… Programların baş aktörlerinden biri de meşhur Cübbeli Ahmet Hoca… … Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Usulde Makyavelizm Esasta Müslümanlık Üzerine

Modern-Batı siyaset literatüründe Makyavelizm (Machiavellianism) tabiri; muayyen bir gayeye-hedefe ulaşabilmek için her türlü vasıtanın istimal ve istismarını haklı-meşru gösteren zihniyeti tanımlamak üzere kullanılır. Maksada erişmeye odaklanan bu zihniyet açısından mühim olan yalnızca neticedir; bu uğurda takip edilecek yolun ya da … Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Türk Aydınının Trajedisi Üzerine

Osmanlı aydınını değerlendirdiği makalesinde; Prof. Dr. İlber ORTAYLI, ‘aydın’ kavramının ‘literati’ anlamında değil ‘intellectual’ anlamında kullanılması gerektiğinden bahseder.  Ona göre ‘litteras’ yani yazılı kültür çevresine mensup, okur-yazar bir kişi ‘aydın’ sayılamaz. Okur-yazar olanlar ‘intelligere’ fiilini gerçekleştirdikleri takdirde ‘aydın’ yani ‘entelektüel’ … Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Müftülere Nikâh Yetkisi Laikliğe Aykırı mıdır?

Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarının; ‘Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı’ ile müftülere nikâh kıyma yetkisi vermeye çalışması; Temmuz-Ağustos 2017’de Türkiye’deki kadim “laiklik” tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi… Hükümet, değişikliğin evlendirme işlemlerini kolaylaştıracağını, laikliğe aykırılığın … Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Referandum Üzerine

16 Nisan 2017‘de Türkiye; Anayasa değişikliği yapmak üzere referanduma gitti. Oylama; “Parlamenter Sistem”e devam ya da  “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”ne geçişeyönelikti. Siyasi partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi değişiklik için “EVET”i; Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkın Demokrasi Partisi‘de “HAYIR”ı … Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Cumhuriyetin Kurucu Felsefesi Teraneleri Üzerine

15 Temmuz 2016 tarihli meş’um darbe kalkışmasının Türkiye’ye sosyal, siyasal, ekonomik hemen her alanda çok büyük zararlar verdiği muhakkak… İnşallah, bu zararlar kalıcı hasar bırakmadan kısa sürede telafi edilecektir… Ancak toplumsal düzenin yeniden tanzimi (restorasyonu değil) ile ilgili dikkat edilmesi … Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Darbe Kalkışması Üzerine

15 Temmuz 2016 tarihinde adına “Yurtta Sulh Konseyi” diyen ne idüğü belirsiz bir askeri cunta tarafından Türkiye’ye yaşatılmak istenen kepazelik, şüphe yok ki ilgililerin tarihçe-i hayatına kapkara bir leke olarak kaydedilecektir… Arkasındaki saik her ne olursa olsun, elbette gayrı meşrudur, … Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Cumhuriyet mi Tekparti Diktatörlüğü mü?

Siyaset felsefesi ya da siyaset bilim açısından bakıldığında, rejimleri birbirinden ayırt eden temel nitelik, “meşruiyet kaynakları” olarak değerlendirilir ise de bu değerlendirme herhangi bir rejimin “iyiliği”ya da“kötülüğü” hususunda tek başına yeterli bir bilgi içermez. Mesela; kadim-geleneksel rejimlerden; monarşi ya da aristokrasinin meşruiyet kaynağının “din” şeklinde kabulü, onu peşin peşin “iyi” yapmayacağı gibi, “kötü” de … Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Umre Seyahati Üzerine Notlar

Umre, Müslümanların özelde Kâbe‘yi, geneldeyse İslam’ın teşekkül ettiği tüm bölgeyi (Mekke, Medine) “hac mevsimi” dışında ziyaret etmelerine denir… Müslümanların ömründe bir defa “umre” yapmaları Hanefî ve Malikî mezheplerine göre sünnet, Şafîî ve Hanbelî mezheplerine göreyse farzdır…

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı