Kategori arşivi: Genel

Spiritüalizm Üzerine

Spiritüalizm nihai realitenin ya da realitenin temelinin yahut da âlemdeki aktivitenin, düzenin ve idarenin yegâne kaynağının ruh olduğunu kabul eden doktrindir.Esas itibariyle spiritüalizmin iki farklı şeklinden bahsedilebilir. Birincisi, düalist-spiritüalizm, ikincisi de monist-spiritüalizmdir. Düalist-sprititüalizm, birbirine ircaı mümkün olmayan ve birbirinden müstakil … Okumaya devam et

Felsefe, Genel, Makaleler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Nominal Felsefeci “Prof. Dr.” Alparslan Açıkgenç’e Cevap

NOT: Bu yazı 6 Ocak 2010 tarihinde yazılarak muhatabına gönderilmiş ve şöyle denilmiştir: “Sayın” Alparslan AÇIKGENÇ; “Risale-i Nur’da Felsefe Eleştirisi” adlı çalışmam Nesil Yayınları‘nca basıldı… Kendini felsefeci zannederek “bilirkişi” olmaya kalkıştığın raporuna dair cevabım EK‘tedir… Zannının “hakikat” olduğunda ısrar ediyorsan, hem … Okumaya devam et

Genel, Güncel Yazılar, Polemikler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Türk İntihal Tarihine Felsefi Bir Katkı: Prof. Dr. Mehmet AKGÜN

Not:         Bu yazı 1996 yılında, kaleme alınmış, fakat o tarihlerde henüz genç bir araştırma görevlisi olmam hasebiyle, değer verdiğim ve sevdiğim birkaç profesörün ısrarı ve gösterdikleri gerekçelerin o gün itibarıyla makul oluşu sebebiyle maalesef yayınlatılamamıştır. Yayınlatılamamıştır ama yazı muhatabına … Okumaya devam et

Felsefe, Genel, Güncel Yazılar, Makaleler, Polemikler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Karabaşoğlu Metin’e Cevap

NOT: KARABAŞOĞLU Metin adlı tanımadığım bir kalemşör, Zaman Gazetesinin 1 Mart 2010 tarihli Kitap ekinde, şahsıma ait Risale-i Nur’da Felsefe Eleştirisi başlıklı monografiyi kendince tenkit etmişti… Elbette ki kimse tenkitten müstağni değildir… Ancak, tenkit yazısını yayınlayıp, gönderilen cevabı yayınlamamak ahlaklı … Okumaya devam et

Genel, Güncel Yazılar, Makaleler, Polemikler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Deniz Hakyemez’e Cevap

NOT:   Bu yazı, Deniz HAKYEMEZ adlı bayanın13.10.2009 tarihinde http://www.odatv.com sitesinde yayınladığı “Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Nasıl Kovuldum?” başlıklı, sözde eleştiriye cevap olarak kaleme alınmıştır…

Genel, Güncel Yazılar, Makaleler, Polemikler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Kültürel Rölativizm Zemininde İnsan

Antik Yunan filozofu Platon, insanın üç yönünden bahseder: Düşünen, öfkelenen ve arzulayan. Bu üç yönden her biri, mükemmele ulaştıklarında kendilerine denk düşen erdemleri sergilerler.

Felsefe, Genel, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Sivilizasyonun Dinamosu: Entelektüalizm

Medeniyetlerin muharrik gücünün ne olup ne olmadığının irdelenerek, İslam medeniyeti hakkında bir değer hükmü biçiminde kullanılan “geri kalmışlık” ifadesinin sorgulanmaya çalışılacağı bu yazıda, başlık için kullanılan kelimelerin üçünün de Türkçe olmaması muhatap okuyucu tarafından, muhtemelen garip karşılanacaktır. Ancak, aşağıda bunun … Okumaya devam et

Felsefe, Genel, İslam Felsefesi, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

“İslami Fundamentalizm” Mümkün müdür?

Siyasal,  sosyal ya da ekonomik herhangi bir izm’in (ideoloji) açıklanmasında tarihsel ve kültürel arka planın dikkate alınmaması onunla ilgili yeterli ve doğru bilgiyi imkansız kıldığı gibi, böylesi bir izm’in yeşerdiği ortamdan tamamen farklı bir ortama adaptasyonu da onunla ilgili yeterli … Okumaya devam et

Felsefe, Genel, İslam Felsefesi, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Tevhidi Gelenek Bağlamında Felsefi ve Tasavvufi Düşünceden Bir Kesit

   İslamın “yüksek İslam,” “halk İslamı,” ya da “popülist İslam”şeklindeki kategorik ayrımlarındansa, İslam düşünce geleneğinde mevcut olan felsefe, kelam ve tasavvuf şeklindeki “tevhid”i yorumlamaya yönelik ayrımlarının daha isabetli olduğu öncelikle kabul edilmelidir.

Felsefe, Genel, İslam Felsefesi, Makaleler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Üç Tarz-ı Siyasetin Gölgesinde Toplumsal Değişim

Sosyolojik açıdan değişim, toplumsal yapıyı oluşturan sosyal ilişkiler ağının ve bu ilişkileri belirleyen kurumların değişmesidir.

Felsefe, Genel, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı