Kategori arşivi: İslam Felsefesi

İslam Felsefesi Üzerine Bir Derkenar

İslam felsefesi; niteliği İslamî olan bir felsefe değildir. Niteliği dinî olan herhangi bir felsefeden zaten bahsedilemez. Felsefenin, ortaya çıktığı Yunan dünyasındaki niteliği ne idiyse, İslam dünyasındaki niteliği de odur.

Felsefe, İslam Felsefesi, Makaleler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

20. Yüzyıl İslam Siyasi Düşüncesinde Bir Tecdid Örneği: Risale-i Nur

Genel anlamıyla siyaset; insanların hayatlarını tanzim eden temel kuralları belirlemek, muhafaza etmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere gerçekleştirdikleri faaliyetlerin bütünüdür. Şüphesiz insanlar nasıl yaşamaları icab ettiği hususunda hemfikir değildirler. Bu nedenden ötürüdür ki siyaset, işbirliği ve çatışmaya yönelik eylemlerle kompleks bir … Okumaya devam et

Felsefe, İslam Felsefesi, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

İslam Düşüncesinde Özgürlük Tasavvuru

Kategorik eşitlik temelli monarşi ve aristokrasilerin, doğal eşitlik temelli demokrasi ya da cumhuriyetlere dönüşmeye başladığı Hümanizm ve Aydınlanma dönemlerinde Avrupa’da tartışma konusu olan siyasal özgürlük meselesi, benzer bir biçimde İslam dünyasında da tartışma konusu olmuştur.

Felsefe, İslam Felsefesi, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Pozitivist ve Materyalist Felsefeye Bir Reaksiyon: Risale-i Nur

Hayatı ve varlığı rasyonel zeminde açıklama ve anlamlandırma girişimi olarak felsefe, Batı kaynaklı bir düşünce tarzıdır. Her ne kadar felsefi düşünce pozitivizm ve materyalizmden ibaret değilse de modern Batı medeniyetinin temelini teşkil eden unsurların en önemli iki ayağını bu akımların … Okumaya devam et

Felsefe, İslam Felsefesi kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Bediüzzaman’ın Skolastik ve Laiklik Hakkındaki Görüşleri

İslam düşüncesinin yüz akı simalarından İbni Haldun iki farklı hayat tarzı anlamında, iki tür ‘umran’dan söz eder.

Felsefe, İslam Felsefesi, Makaleler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Risale-i Nur’da Modernite Eleştirisi

Modernite, Avrupa’da Aydınlanma Çağı ile başlayan ve sonraları bütün dünyayı etkisi altına alan Batı’ya özgü yaşama biçiminin adıdır.

Felsefe, İslam Felsefesi kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Bir Siyasi İdeal Olarak Meşrutiyet-i Meşrua ve İttihad-ı İslam

Siyasetin nasıl tanımlanacağı hususu, toplum ya da devlet tasavvuruyla doğrudan alakalıdır.

Felsefe, İslam Felsefesi, Makaleler, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Hukuk Devleti Perspektifinden Bir İslamî Siyasî Teoloji Tahlili

Kapitalizm, sosyalizm ve faşizm tecrübeleri sonrası modern dünyada toplumsal ve siyasal hayatla ilgili temel problemlere önerilen en makul çözüm, bugün itibarıyla siyaset felsefesinin zirve noktası kabul edilen “hukuk devleti” öğretisi gibi gözükmektedir.

Felsefe, Hukuk, İslam Felsefesi kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Dehriyye

İslam felsefesinde materyalist akıma verilen isim. Dehriyye deyiminin, Kur’an’daki (45 / 24); “Dediler ki; bütün olup biten bu dünya hayatından ibarettir, yaşarız ve ölürüz; bizi mutlak zamandan (dehr) başkası helak etmiyor. Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur; onlar sadece … Okumaya devam et

Felsefe, İslam Felsefesi, Makaleler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Cebriye

İslam düşüncesinde, insan hürriyetiyle ilgili yapılan tartışmalarda, serbest seçimi reddederek bireysel fiillerin asıl nedeninin ilahî taktir (kader) olduğunu ileri süren “kelam” ekolü Cebriye’nin temel anlayışışudur:

Felsefe, İslam Felsefesi, Makaleler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı